Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

 Bảo hiểm nhân thọ là gì? Bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Hai loại hình này giống và khác nhau ở điểm nào?
Bảo hiểm nhân thọ
Giống nhau: 
Khi tham gia loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, người tham gia đều được bảo hiểm đền bù khi xảy ra rủi ro. Dù là về người hay về tài sản theo hợp đồng đã kí.
Khác nhau: 
Chúng ta hãy cùng nhìn vào bảng phân biệt sự khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ dưới đây để hiểu rõ hơn về hai loại hình bảo hiểm này.

Bảo hiểm nhân thọ
Đối tượng hướng tới: BHNT là loại hình bảo hiểm dành cho con người. Khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu không may bị tai nạn, bệnh tật sẽ được bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng đã kí.
Thời gian đóng bảo hiểm: Ít nhất 5 năm
Đền bù nếu không gặp rủi ro: Nếu khách hàng không gặp rủi ro trong quá trình tham gia bảo hiểm. Kết thúc hợp đồng sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.
Ý nghĩa: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều mang ý nghĩa sự sống và ý nghĩa tiết kiệm đầu tư đảm bảo tài chính.
bảo hiểm du lịch

 
Bảo hiểm Phi nhân thọ:
Đối tượng hướng tới: BHPNT là loại hình bảo hiểm hướng đến đối tượng là kho vận, tàu hàng, tàu xe, cháy nổ….Được đền bù thiệt hại nếu xảy ra sự cố với những điều khoản như trong hợp đồng
Thời gian đóng bảo hiểm: Dài nhất 2 năm
Đền bù nếu không gặp rủi ro: Nếu đối tượng không gặp rủi ro, thì khách hàng không nhận lại được số tiền đã đóng.
Ý nghĩa: Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mang ý nghĩa giúp khách hàng giảm khó khăn khi hàng hóa, cơ sở, vật chất gặp rủi ro.

  
Khách hàng mua gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ đều giúp khách hàng đạt được những lợi ích trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo cuộc sống hiện tại, tương lai ổn định hơn.


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét